О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Предшколска установа ''РАДА МИЉКОВИЋ''
Број:369
Датум: 25.03.2024. г
Д е с п о т о в а ц

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2024/2025. ГОДИНУ

Пријава деце за упис у припремно предшколски програм за школску 2024/2025 годину у Предшколску установу „Рада Миљковић, као и пријава млађе деце на терену ради формирања васпитних група, вршиће се у периоду од 01.04.2024. године до 31.05.2024. године.

Пријава за упис деце подноси се електронски на порталу е-управе путем услуге е-вртић (да бисте се пријавили путем е-управе, неопходна је претходна регистрација на порталу е-управе. Електронско подношење пријаве се врши попуњавањем оn-line обрасца, без прилагања извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу, потпуно бесплатно), а изузетно упис деце се може извршити непосредно у просторијама Предшколске установе „Рада Миљковић“.

Упис деце ради похађања припремно предшколског програма за радну 2024/2025. годину, обавезан је за децу рођену у периоду од 01.03.2018. године до 28.02.2019. године. Родитељ, односно старатељ дужан је да упише дете старости од пет и по до шест и по година у предшколску установу до 31.05.2024. године.

Пријава деце на целодневни боравак брши се током целе године. Све додатне информације могу се добити сваког радног дана на телефон 035/611-125 (Деспотовац), 035/627-537 (Ресавица). Особа за контакт Јованка Анђелковић, број телефона 069 72 19 08.
Упис се врши на основу:
- Члан 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023);
- Члан 13-14 Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/10, 101/17, 113/2017-други закон, 95/2018-други закон и 10/2019, 86/2019- др. закон, 157/2020, 123/2021-др. закон и 129/2021);
- Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС“, број 44/11);
- Статут Предшколске установе

Достављено: - огласним таблама установе - интернет страници установе - средствима јавног информисања

Све додатне информације могу се добити сваког радног дана на телефон 611-125 (Деспотовац), 627-537 (Ресавица). Особа за контакт - Јованка Анђелкови, број телефона 069721908. Или путем маила vrtic.despotovac@gmail.com

 

Обавештавамо Вас да  пријаву за упис деце у Предшколску установу „Рада Миљковић" Деспотовац можете урадити електронским путем.Општина Деспотовац је у сарадњи са Владом Републике Србије - канцеларија за ИТ и еУправу омогућила ЕЛЕКТРОНСКУ пријаву за упис деце у Предшколску установу „Рада Миљковић" Деспотовац. Пријава се можи обавити електронски на (KLIKOM NA LINK) Порталу еУправа. Електронско подношење пријаве се врши попуњавањем обрасца (online) на Порталу еУправе а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу, није потребно јер ће се АУТОМАТСКИ прибавити.
 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Предшколска установа ''РАДА МИЉКОВИЋ'' - ИНФОРМАТОР


ИНФОРМАТОР - КЛИК НА ЛИНК
 • П.У. Рада Миљковић

  Чинимо дечију едукацију
  лакшом и забавнијом
   

   

  Наша Установа постоји 40 година и својим успешним и квалитетним радом са децом постигла је велики број признања и награда у драмском и ликовном стваралаштву. Циљ нам је да у складу са развојним потребама и могућностима деце и интересима родитеља доприносимо остваривању што квалитетнијем васпитно- образовном раду као и нормалног физичког, интелектуалног и социо-емоционалног развоја деце са квалификованим васпитним особљем. Сви објекти и просторије су опремљене одговарајућом опремом и намештајем која је у складу са нормативима и неопходним дидактичким материјалом и играчкама.

 • П.У. Рада Миљковић

  Чинимо дечију едукацију
  лакшом и забавнијом
   

   

  Наша Установа постоји 40 година и својим успешним и квалитетним радом са децом постигла је велики број признања и награда у драмском и ликовном стваралаштву. Циљ нам је да у складу са развојним потребама и могућностима деце и интересима родитеља доприносимо остваривању што квалитетнијем васпитно- образовном раду као и нормалног физичког, интелектуалног и социо-емоционалног развоја деце са квалификованим васпитним особљем. Сви објекти и просторије су опремљене одговарајућом опремом и намештајем која је у складу са нормативима и неопходним дидактичким материјалом и играчкама.

Не постоји ништа што доноси веће задовољство од срећног и насмејаног детета.

Посебно се обраћа пажња на свако ДЕТЕ

Све што радимо у Нашем вртићу оријентисано је ка свеобухватном развоју малишана од најранијег детињства. То постижемо путем нашег програма за предшколско образовање, који спроводи квалификовано особље заједно са стручним сарадницима(педијатар,логопед, психолог и многи други),водећи при том рачуна да потребе сваког појединачног детета буду испуњене. Велику пажњу поклањамо и квалитету средине у којој деца бораве,стога је васпитно-образовни рад са децом органозован у савремено опремљеним просторијама, не преко 600м2, бројним игровним и дидактичким материјалима. Такође, за потребе деце уређен је и прилагођен њиховим потребама простор на отвореном(двориште) као и фискултурна сала. Важно нам је да деца раде заједно једни са другима као и са васпитачима и размењују искуства која им омогућавају да постану јаке личности и да воле себе и друге.

Душа се лечи када сте међу децом.

~ Достојевски
0

Срећне деце

0

Осмеха дневно

0

Лепих речи дневно

0

Генијалних идеја

Упознајте се са свим нашим објектима на једном месту

Свакодневна нега Ваших малишана...

Велику пажњу поклањамо квалитету средине у којој деца бораве, с тога је васпитно-образовни рад са децом организован у савремено опремљеним просторијама преко 600м2 богат бројним игровним и дидактичким материјалом, отвореним простором, великим језичким центром читаонице, фискултурна сала са реквизитима. За потребе деце урађен је и прилагођен њиховим потребама простор на отвореном са справама и летњом учионицом и сви остали објекти и адаптирани простори су по нормативу.

ЧАРОЛИЈА

Стари део вртића - Деспотовац

ПЧЕЛИЦА

Нови део вртића - Деспотовац

ЗУЈАЛИЦА

Ресавица

ЛЕПТИРИЋ

Велики Поповић

СУНЦЕ

Јасеново

Предшколске васпитно-образовне групе имамо и у осталим селима општине:
- Милива, Плажане, Златово, Медвеђа, Липовица, Поповњак
- Стењевац, Буковац, Стрмостен, Језеро, Сењски рудник
- Ломница, Пањевац, Трућевац.

ПРОГРАМИ ...

Наш вртић реализује програм у 4 различите групе. Дођите и информишите се...

Јаслена група

Деца од 1 до 2.5 године

Млађа обданишна

Деца од 2.5 до 3.5 године

Средња обданишна

Деца од 3.5 до 4.5 године

Старија обданишна

Деца од 4.5 до 5.5 године

Предшколски програм

Деца од 5.5 до 6.5 године

 

Нудимо вашој деци повољну средину за учења и доприносимо њиховом успеху!

Радну 2017/2018 годину Предшколска Установа „Рада Миљковић“ започела је са 435 уписане деце а завршила је са 470 на крају радне године. Број „Радине деце“ се стално повећавао. Повећао се и број васпитних група којих је било 38 што је рекордан број од почетка рада установе.

 • Квалитетно учење
 • Здрава храна
 • Посебни тимови за програме
 • Пријатељско и позитивно окружење
 • Занимљиве активности у природи
 • Специјални излети и догађаји