ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН


Finansijski izveštaj za 2022.g. usvojen
GFI-2022-04948-1_2023-03-02T08-18-03
Izmena finanansijskog plana za 2022.g.Dvanestomesečni za 2022.g.Odluka o usvajanju izmene i dopune Finansijskog plana za 2022.g
Izmena i dopuna Finansijskog plana za 2022.g.
Devetomesečni izveštaj za 2022Šestomesečni izveštaj za 2022Tromesečni izveštaj za 2022
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУGFI-2021-04948-1_2022-02-28T08-19-30ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ