ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН


Finansijski plan za 2023.g. uskladjen

Izmena i dopuna finansijkog plana za 2023