ЈАВНЕ НАБАВКЕОдлука о расписивању конкурса


Обавштење о закљученом уговору за ЈН 1.3.3-2019-Инвестиционо одржавање објекта П.У.''Рада Миљковић'' Деспотовац (стари део)


Одлука о додели уговора за ЈН 13.3.-2019 Инвестиционо одржавање објекта П.У.''Рада Миљковић'' Деспотовац (стари део)


Појашњење конкурсне документације


Одговор на захтев заинтересованог понуђача


Појашњење конкурсне документације за ЈН 1.3.3-2019 и одговор на постављено питање


001_КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА П.У ''Рада Миљковић'' Деспотовац ( стари део)_исправљено_ПДФ


Позив за подношење понуда за радове на инвестиционом одржавању старог дела вртића у Деспотовцу


Обавештење о закљученом уговору за партију 7. Свеже поврће и свеже воће


Обавештење о закљученом уговору за ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ


Обавештење о закљученом уговору за партију 3 .


Одлука о додели уговора за електричну енергију, ЈН 1.1.3-2019


Одлука о додели уговора за партију 3. месо и прерађевине од меса и партију 7. свеже поврће и свеже воће


Обавештење о закљученом уговору за партију 2. Дрва за огрев


Обавештење о закљученом уговору за партију 1. УГАЉ


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, ЈН 1.1.3-2109


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЕКЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 1.1.3-2019


КОНКУРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 1.1.1-2019-ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 3, и 7.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈН 1.1.1-2019.-ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 3. и 7.


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 1.1.2-2019- УГАЉ И ДРВА ЗА ОГРЕВ


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 1.1.1-2019


ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 3 И 7.


ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УГЉА И ДРВА -2019. г.


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УГАЉ И ДРВА-2019.


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 1.1.12019


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 1.1.1-2019


НАМИРНИЦЕ 2018. - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ХЛЕБ


ПОЗИВ ЗА ХЛЕБ


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ХЛЕБ