ЈАВНЕ НАБАВКЕОдлуку о расписивању конкурса за пријем у радни однос на неодређено време.

Одлука о расписивању конкурса за пријем у радни однос на неодређено времеПравилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон нр примењује, друштврних и других посебних услуга и Предшколској установи ''Рада Миљковић'' ДеспотовацЈАВНА НАБАВКА– РАДОВА - Инвестиционо одржавање Предшколске установе ,,Рада Миљковић,, у Деспотовцу ( Издвојено одељење ''Зујалица'' у Ресавици.) у складу са конкурсном документацијом.

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 1.3.1-2020- објекат''ЗУЈАЛИЦА'' РесавициОдлука о додели уговора за ЈН 1.3.1-2020- Инвестиционо одржавање вртића ''Зујалица'' у РесавициПојашњење-одговор наручиоца број 3/19Oдговор наручиоца на постављено питање заинтересованог понуђача број 3/17Појашњење конкурсне документације у вези ЈН 1.3.1-2020.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 1.3.1-2020.Измена 2. Конкурсне документације за ЈН 1.3.1-2020Пречишћен текст конкурсне докуметанције за JN 1.3.1-2020 од 06.07.2020.г.Одговор наручиоцаПојашњење кокурсне документације за ЈН 1.3.1-2020Одговор наручиоца на постављено питање број 3/7 од 26.06.2020. године.Пречишћен текст Конкурсне докиментације за ЈН 1.3.1-2020ИЗМЕНА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 1.3.1-2020ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ОИНУДА ЗА ЈН 1.3.1-2020.РесавицаKD ZA JN 1.3.1 RESAVICA
Јавна набавка за електричну енергију ЈН 1.1.2-2020


Обавештење о закљученом уговору за електричну енергију, ЈН 1.1.2-2020


Одлука о додели уговора за електричну енергију-ЈН 1.1.2-2020


Позив за подношење понуде за електричну енергију ЈН 1.1.2-2020


Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије ЈН 1.1.2-22020Јавна набавка намирница за припремање хране ЈН 1.1.1/2020


1 Обавештење о закљученом уговору за партију 1. млеко и млечни производи


2 Обавештење о закљученом уговору за партију 2. јаја


3 Обавештење о закљученом удовору за партију 3. месо и прерађевине од меса


4 Обавештење о закљученом уговору за партију 4. рибе и прерађевине од рибе


5 Обавештење о закљученом уговору за партију 5. хлеб и брашно


6 Обавештење о закљученом уговору за партију 6. смрзнути производи


7 Обавештење о закљученом уговору за партију 7. свеже поврће и свеже воће


8 Обавештење о закљученом уговору за партију 8. Остале намирнице широке потрошње


Позив за подношење понуде за ЈН 1.1.1-2020-НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ


Конкурсна докум.за ХРАНУ 2020.


Одлука о додели уговора за ЈН 1.1.1-2020-Намирнице за припремање хране