ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Одлука о расписивању конкурса за пријем у радни однос на неодређено време

Одлука о расписивању конкурса за пријем у радни однос на неодређено времеОдлука о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину и План јавних набавки за 2021. годину

Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину и План јавних набавки за 2021. годину