ЈАВНЕ НАБАВКЕОдлука о усвајању Плана јавних набавки за 2022. годину и План јавних набавки за 2022. годину.

Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2022. годину и План јавних набавки за 2022. годину.План набавке на које се ЗЈН не примењује

План набавке на које се ЗЈН не примењује