ОБЈАВЕ


Обавештење о закљученом уговору за партију 8. Остале намирнице широке потрошње


Обавештење о закљученом уговору за партију 6. Смрзнути производи


Обавештење о закљученом уговору за партију 5. ХЛЕБ И БРАШНО


Обавештење о закљученом уговору за партију 4. Риба и прерађевине од рибе


Обавештење о закљученом уговору за партију 2. јаја


Обавештење о закљученом уговору за партију 1. Млеко о млечни производи


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8. ОСТАЛЕ НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ-2018


ПОЗИВ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЈН 1.1.2-2018


ОДЛУКА О ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 2018.г.


ПОЗИВ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЈН 1.1.2-2018


ОДГОВОР НАРУЧИОЦА


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА РИБУ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 5. ХЛЕБ И БРАШНО


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА МЛЕКО


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 1.1.2 - 2018 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА