О НАМА

Свакодневно чување ваших малишана ...

Без деце кућа не расте – Народна пословица

Наша Установа постоји 40 година и својим успешним и квалитетним радом са децом постигла је велики број признања и награда у драмском и ликовном стваралаштву. Циљ нам је да у складу са развојним потребама и могућностима деце и интересима родитеља доприносимо остваривању што квалитетнијем васпитно- образовном раду као и нормалног физичког, интелектуалног и социо-емоционалног развоја деце са квалификованим васпитним особљем. Сви објекти и просторије су опремљене одговарајућом опремом и намештајем која је у складу са нормативима и неопходним дидактичким материјалом и играчкама.

ИСТОРИЈАТ

Предшколска установа“Рада Миљковић“ у Деспотовцу је васпитно-образовна установа која носи име по Ради Миљковић, учитељици, учесници Народно ослободилачке борбе и народном хероју Југославије. Камен темељац за изградњу је положен 9. октобра 1976 године. Градња је трајала око 2 године, а средства су обезбедили СИС дечје заштите и заинтересоване организације. Зграда вртића је завршена крајем 1978. године, особље је почело са припремним радом 1. јануара 1979. године а рад са децом почео је 1. марта 1979. године. Након отварања вртића у Деспотовцу почео је са радом и вртић у Јасенову 1980. год.,а 1981. године у Плажану. Вртић у Ресавици је почео са радом 1982. године. Забавишна васпитна група у Великом Поповићу ради од 1985. године, у Ломници од 1986. год., у Стењевцу од 1992. год., а од 1996. године отворена је васпитна група у Медвеђи.
Дана 5. јуна 1998. године камен темељац на месту где ће бити дограђена зграда новог вртића, положила је Рада Трајковић, министар дечје заштите. Почело се са градњом, али због економске ситуације у којој се нашла наша држава, радови су често прекидани. Радови на изградњи новог вртића настављени су 2011. године и завршени новембра исте године. Јануара 2012. године вртић је пуштен у рад.
Изградњом новог дела вртића решено је питање бриге о најмлађим становницима Деспотовца и околиних села. Сада се на челу установе као директор налази Верица Стојковић. Пре ње на том положају били су: Верица Јанковић, Снежана Милић Живковић, Гордана Пајић, Милорад Раденковић, Драгослав Јанковић и Милена Петронијевић.


О УСТАНОВИ

Предшколска установа „Рада Миљковић“ има објекте у Ресавици, Великом Поповићу и Јасенову који су наменски грађени и пружају потребне услове за рад са децом. У адаптиране просторије школа у месним заједницама општине Деспотовац одвија се такође припремни предшколски програм.Тренутно васпитно-образовни рад се реалузује са 345 уписаних малишана. Делатност Установе остварује се у складу са Уставом, Законом о предшколском васпитању и образовању, Законом о основама система образовања и васпитања. Остваривање делатности Установе обавља се у следећим облицима организовања:
-Организациона јединица за предшколско, обданишно и јаслено васпитање и васпитање,
-Организациона јединица кухиње,
-Правна служба,
-Стручна служба,
-Служба рачуноводства и књиговодства,
-Техничка служба,
-Служба за упис деце.


ПРОГРАМ РАДА

Све што радимо у нашем вртићу оријентисано је ка свеобухватном развоју малишана од најранијег детињства. То постижемо путем нашег програма за предшколско образовање, који спроводи квалификовано особље заједно са стручним сарадником –педагогом, водећи притом рачуна да потребе сваког појединог детета буду испуњене.Опредили смо се за васпитно-образовни рад по моделу А програма на српском језику.

Рад се одвија према Моделу А и Моделу Б, у зависности од личног опредељења васпитача и тимова васпитача на нивоу објекта. У Моделу А васпитач је окосница васпитног програма, као креатор и истраживач сопствене праксе. Задатак васпитача је да на основу интересовања деце дневно планира већи број садржаја и активности и пружа деци могућност избора. Рад са децом организује се према дечијим потребама и интересовањима. Могући центри интересовања су: центар за игру улога, језички центар, грађевински центар, манипулативни центар, ликовни центар, истраживачки центар, еко-центар и центар играоница- физичко васпитање. Центри интересовања се опремају у зависности од избора теме. У моделу Б структуру програмске основе васпитно-образовног рада чине: физички развој(телесне, перцептивне и здравствено-хигијенске активности), социо-емоционални и духовни развој (друштвене, афективне и еколошке активности), когнитивни развој(откривачке, логичке, радне и саобраћајне активности), развој комуникације и стваралаштва (говорне, драмске, ликовне, музичке и плесне активности). У планирању рада са децом заступљена је комбинација свих поменутих активности, са освним циљем да се обезбеди развој укупних потенцијала детета, напредовања у сваком од његових аспеката и квалитетно усавршавање оних домена које је већ усвојило. Оперативни задаци и садржаји непосредног васпитно-образовног рада са децом су унапред разрађени.


Како би напредак деце протекао у правом смеру оформљени су тимови чији су чланови васпитно особље са дугогодишњим искуством у раду са децом свих узраста кроз:
-Тим за инклузивно образовање,
-Тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања,
-Тим за превентивну здравствену заштите и исхрану децу,
-Tим за самовредновање,
-Тим за унапређивање професионалне компетенције.

Програм адаптације деце

У нашем вртићу постоји програм адапатације деце на нову средину- вртић, као и стручна подршка породици путем индивидуалних разговора на релацији родитељ-васпитач или разговор са педагогом уколико је то потребно. Организујемо радионице које води педагог вртића са актуелним темама у којима су родитељи добродошли и у којима активно учествују. Стручни сарадници као и васпитачи су увек спремни за сарадњу и подршку и тиме пружимо сигурност, поверење и безбрижно одрастање ваше деце.

Програм преветивно - здравствене заштите

Предшколска установа у складу са програмом превентивно-здравствене заштите планира мере и активности које се у сарадњи са Здравственим центром и Заводом за јавно здравље спроводе у циљу очувања здравља деце у колективу. Активности обухватају: стварање оптималних хигијенских услова у средини где деца бораве, редовно узимање брисева стручног особља, стручна предавања за децу на разне теме очувања здравља, спречавање настанка и ширења заразних болести путем општих мера унапређења здравља издвајањем оболелих и упућивањем педијатру , редовно спровођење прања играчака, спровођење хигијенско-епидемиолошких мера, ангажовање у набавци средстава за дезифенцију и санитетског материјала, редовна дезинфекција и дератизација простора, спровођење здравствено-васпитног рада са децом и родитељима путем паноа, сарадња са Домом здравља, прикупљање здравствених података детета при упису, редовна сарадња са васпитачима, медицинским сестрама-васпитачима и родитељима, рад на прописаној докумнтацији(листа о кретању раста и развоја деце, књига здравствене евиденције, књига дезинфекције).

Програм исхране деце

Правилна исхрана је темељ развоја сваког појединца, али и друштва. Квалитет нутритивног уноса утиче на раст иразвој организма и на његов нутритивни здравствени статус. Исхрана у предшколској установи је регулисана законом, нутритивно је избалансирана и уравнотежена. Основни принципи правилне исхране је: биланс енергије(равнотежа између стварно потрошене енергије и енергије унете храном), биланс макро-нутријената(правилан однос између угљених хидрата, белачевина и масти), биланс минерала и витамина, биланс течности.

Храна се припрема у савремено опремљеној кухињи под одређеним надзором и правилима. Редовно се врши контрола исправности намирница од стране стручних лица.

Родитељи могу да се информишу о јеловнику преко паноа који се налази у вртићу и преко сајта- форма јеловника се налази у рубрици информације у одељку јеловник.

ОБЛИЦИ РАДА

Тренутно постоје следећи облици рада предшколског васпитања и образовања:
-Целодневни боравак деце (узраста 1-7год.) је организован у објектима у Деспотовцу и Ресавици и то 12 васпитних група у Деспотовцу и 3 васпитне групе у Ресавици. Деца проводе 10 сати дневно у вртићу.
-Организовање обавезног припремног предшколског програма намењен деци која у наредној школској години полазе у школу и млађе деце узраста од 3 године на полудневном боравку у трајању 4 сата дневно.
-Повремени облици рада организују се у зависности од интересовања деце, родитеља и могућности установе а подразумева излете, шетње...

Упознајте се са свим нашим објектима на једном месту

Свакодневна нега Ваших малишана...

Велику пажњу поклањамо квалитету средине у којој деца бораве, с тога је васпитно-образовни рад са децом организован у савремено опремљеним просторијама преко 600м2 богат бројним игровним и дидактичким материјалом, отвореним простором, великим језичким центром читаонице, фискултурна сала са реквизитима. За потребе деце урађен је и прилагођен њиховим потребама простор на отвореном са справама и летњом учионицом и сви остали објекти и адаптирани простори су по нормативу.

Предшколске васпитно-образовне групе имамо и у осталим селима општине:
- Милива, Плажане, Златово, Медвеђа, Липовица, Поповњак
- Стењевац, Буковац, Стрмостен, Језеро, Витанце, Грабовица
- Ломница, Пањевац, Трућевац, Сладаја, Двориште, Јасеново

0

Срећне деце

0

Осмеха дневно

0

Лепих речи дневно

0

Генијалних идеја

Научне Вештине

За успешан раст и развој сваког детета од велике важности је развијање њихових вештина.

Одговорност

Способност детета да адекватно одговори на околности у којима се налази најбољи је показатељ да оно расте у одговорног човека.

Тимски рад

Деци је потребно демонстрирати колико је важан тимски рад, који их учи да поштују туђе мишљење, да слушају и сарађују.

Комуникација

Govor nam je dat, ali se razgovor uči. Čuti možemo svi, ali da bismo zaista i razumeli, moramo uložiti napor, vreme i ljubav da bismo naučili da slušamo.

Самосталност

Самосталност није нешто са чиме долазимо на свет, већ дете треба да је освоји.

Мотивација

Мотивација је процес покретањаактивности ради остваривања одређених циљева. Мотив увек представља извесну тежњуза нечим, за циљем којем тежи. .

Истраживање ума

Квалитетан однос подучавања и учења означава пажњу директно усмерену на онога ко учи: децу, васпитаче, родитеље и сараднике.Информације