ОСТАЛА ДОКУМЕНТА


Одлука о расписивању конкурса за васпитача на одређено време-11.01.2022.г.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА 2020-2021 -ВАЖЕЋИГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за 2021-2022ПРАВИЛНИК о заштити података о личности