ОСТАЛА ДОКУМЕНТАИЗМЕНА 2022.-ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ОД 16-03.2022. након добијања сгласности Управног одбораПРАВИЛНИК НОВИ 2020 DIREKTOR ВАЖЕЋИ


Развојни план П.У.''Рада Миљковић за 2020-2024. г. (2)Годишњи план рада за 2022-2023 бр. 883ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ бр. 884 од 24.08.2022.г.Известај о раду Установе 2021 -2022Одлука о расписивању конкурса за васпитача на одређено време-11.01.2022.г.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА 2020-2021 -ВАЖЕЋИГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за 2021-2022ПРАВИЛНИК о заштити података о личности