Пословник о раду Савета родитељаПословник о раду Савета родитеља број 1269 од 03.10.2023.г.


ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА П.У.''РАДА МИЉКОВИЋ'' ДЕСПОТОВАЦ-2023 г.

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК о раду САВЕТА РОДИТЕЉА П.У.''Рада Миљковић'' Деспотовац

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА бр. 129. од 30.01.2019.г.